Jakie są sposoby przetwarzania tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne otaczają nas każdego dnia. Dzięki tak wielu ich rodzajom, niskim kosztom obróbki oraz wielu korzystnym właściwościom można wytwarzać z nich rozmaite rzeczy. Są to zarówno przedmioty otaczające nas w domach i biurach, jak i elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Zależnie od rodzaju tworzywa sztucznego i tego, co będzie z niego tworzone, możemy wyróżnić wiele metod przetwórstwa. O najczęściej stosowanych piszemy w naszym artykule.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne to bardzo szeroka grupa materiałów, które są stosowane w różnych gałęziach przemysłu. W związku z różnorodnymi właściwościami tworzyw i szerokimi możliwościami ich zastosowania wyróżniamy wiele dostępnych metod przetwarzania. Wśród nich najczęściej wyróżnia się takie jak:

  • Wytłaczanie – w trakcie tego procesu tworzywo sztuczne w postaci granulatu podlega ogrzewaniu do postaci płynnej lub półpłynnej, a następnie zostaje skierowane przez głowicę wytłaczającą do wybranej formy. Tam w wyniku działania odpowiedniego ciśnienia masa przechodzi w stan stały i powstaje gotowy wyrób. W wyniku tego procesu wytwarza się zwykle długie elementy z tworzyw sztucznych – zarówno gotowe przedmioty, jak i półprodukty do dalszej obróbki.
  • Prasowanie – polega na umieszczaniu uplastycznionego tworzywa sztucznego w dwuczęściowych formach, a następnie dociskaniu go w taki sposób, by wypełniło całą formę. Utwardzony gotowy produkt zostaje usunięty i forma może być wykorzystana ponownie.
  • Wtryskiwanie – materiał wyjściowy w postaci granulatu lub krajanki zostaje podgrzany aż do uplastycznienia się, a następnie jest wtryskiwany przez dyszę i tuleję do gniazd formujących. Dzięki tej technologii mogą powstawać nawet najbardziej skomplikowane formy podczas jednego procesu formującego.
  • Odlewanie – w tym przypadku tworzywo w stanie ciekłym lub plastycznym wprowadzane jest do formy, a następnie ulega zestaleniu i gotowy odlew może zostać z niej wyjęty. W tej metodzie można używać zarówno form zamkniętych, jak i otwartych.
  • Walcowanie i kalandrowanie – najpierw tworzywo sztuczne zostaje wstępnie uplastycznione, a następnie masę tę przeprowadza się przez walce będące w ciągłym ruchu. Dzięki temu można wytwarzać pasy tworzywa o dowolnie wybranej grubości, w tym również bardzo cienkie folie.

You must be logged in to post a comment.